domingo, 21 de abril de 2013

Las Niñas Antiguas als Jardins de Mossèn Cinto Verdaguer


[ENG] Today we've met with Las Niñas Antiguas and we've changed our common park to go to one of Montjuïc parks, Mossèn Cinto Verdaguer Garden.
Our aim for today was to start with a project we are doing with the University of Barcelona. They asked us (together with other groups) to help them crochet a Mediterranean forest...Let's see how it finishes.
So today we where trying to know how to crochet ivy leaves...it was a little hard to come with a proper pattern but more or less we made it.
[CAT] Avui ens hem vist amb Las Niñas Antiguas i hem canviat d'ubicació per variar, escollint un dels parcs de Montjuïc, els jardins de Mossèn Cinto Verdaguer.
La idea d'avui era començar amb un projecte que estem fent amb la Universitat de Barcelona. Ens van demanar (juntament amb altres grupets) d'ajudar-los a teixir un bosc Mediterrani...a veure com acaba.
Avui bàsicament hem intentat treure un patró per poder teixir heura...ha estat una mica difícil acabar amb un patró mínimament decent però sembla que més o menys ja ho tenim.

No hay comentarios:

Publicar un comentario